Alternatory do Zetor

Alternatory i rozruszniki > Zetor
Zetor
10540
(10000 Series )

( )
1995 -
Zetor
10245
(10000 Series )

( )
-
Zetor
10011
(10000 Series )

( )
-
Zetor
10045
(10000 Series )

( )
-
Zetor
10211
(10000 Series )

( )
-
Zetor
10111
(10000 Series )

( )
-
Zetor
10145
(10000 Series )
4.6 Diesel
( 4562 cm3 4 cylin. )
-
Zetor
3341
(3000 Series )

( )
1997 -
Zetor
3320
(3000 Series )
Diesel
( )
1992 -
Zetor
3321
(3000 Series )

( )
1997 -
Zetor
3340
(3000 Series )

( )
1992 -
Zetor
4320
(4000 Series )

( )
1992 -
Zetor
4321
(4000 Series )

( )
1997 -
Zetor
4340
(4000 Series )

( )
1992 -
Zetor
4341
(4000 Series )

( )
1997 -
Zetor
4718
(4000 Series )

( )
1974 - 1981
Zetor
5340
(5000 Series )

( )
1992 -
Zetor
5341
(5000 Series )

( )
1997 -
Zetor
5211
(5000 Series )
Diesel
( )
1991 -
Zetor
5321
(5000 Series )

( )
1997 -
Zetor
5245
(5000 Series )
Diesel
( )
1991 -
Zetor
5320
(5000 Series )

( )
1992 -
Zetor
5011
(5000 Series )

( )
1981 - 1985
Zetor
6320
(6000 Series )

( )
1992 -
Zetor
6341
(6000 Series )

( )
1997 -
Zetor
6211
(6000 Series )
Diesel
( )
-
Zetor
6245
(6000 Series )
Diesel
( )
-
Zetor
6321
(6000 Series )

( )
1997 -
Zetor
6340
(6000 Series )

( )
1992 -
Zetor
7711
(7000 Series )
Diesel
( )
-
Zetor
7245
(7000 Series )
3.6
( )
1984 - 2003
Zetor
7320
(7000 Series )
Diesel
( )
1992 -
Zetor
7540
(7000 Series )
Diesel
( )
1991 - 1998
Zetor
7745
(7000 Series )
3.9 Diesel
( 3895 cm3 4 cylin. )
1988 - 2003
Zetor
7341
(7000 Series )
Diesel
( )
1997 -
Zetor
7211
(7000 Series )
Diesel
( )
-
Zetor
7321
(7000 Series )
Diesel
( )
1992 -
Zetor
7340
(7000 Series )
Diesel
( )
1992 -
Zetor
7520
(7000 Series )
Diesel
( )
1991 - 1998
Zetor
8540
(8000 Series )
Diesel
( )
1994 -
Zetor
8520
(8000 Series )
Natural gas
( )
1991 -
Zetor
8111
(8000 Series )

( )
-
Zetor
8245
(8000 Series )

( )
-
Zetor
8145
(8000 Series )

( )
-
Zetor
9540
(9000 Series )
Diesel
( )
1991 - 2000
Zetor
9520
(9000 Series )
Diesel
( )
1991 - 2000
Zetor
9211
(9000 Series )
4.2
( )
-
Zetor
9245
(9000 Series )
4.2
( )
-
Zetor
8641
(Forterra )
4.2 Diesel Z1203
82 hp 60 KW ( 4156 cm3 4 cylin. )
2001-10-01 - 2008-12-01
ciągnik
Zetor
80
(Major )
4.2 Diesel Z1105
76 hp 56 KW ( 4156 cm3 4 cylin. )
2012-10-01 -
ciągnik
Zetor
90, 100
(Proxima )
4.2 Diesel
87 hp 64 KW ( 4156 cm3 )
2013-10-01 -
ciągnik
Zetor
90, 100
(Proxima )
4.2 Diesel
87 hp 64 KW ( 4156 cm3 )
2013-10-01 -
ciągnik
Zetor
Various Models

( )
-