agro-filtry.pl Filtry do ciągników i maszyn rolniczych. Filtry hydrauliczne i hydrauliki, filtry oleju, filtry kabinowe, filtry powietrza.

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady pobierania, gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych otrzymanych od użytkowników przez Sklep internetowy agrofiltry.pl funkcjonujący pod adresem www.traktorem.pl (zwana dalej Serwisem) przez Wanrol Jacek Lewandowski  z siedzibą pod adresem: Wierzchosławice 43/1, 88-140 Gniewkowo, (zwany dalej Sklepem Internetowym).

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Serwisu i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania.

Pliki cookies

Sklep internetowy pobiera w sposób automatyczny jedynie dane zawarte w plikach cookies, o których mowa poniżej, podczas korzystania z Serwisu.

Pliki cookies to pliki tekstowe wysyłane przez Sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające informacje związane z korzystaniem przez Państwa ze sklepu internetowego. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z Serwisu i przechowują informacje takie jak hasło czy login, co ułatwia i przyspiesza korzystanie ze sklepu.

Serwis stosuje następujące rodzaje plików cookies:

  • umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających potwierdzenia działania w ramach Serwisu
  • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony sklepu
  • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację działania i wyglądu sklepu

Serwis wykorzystuje powyżej wymienione pliki cookies w następujących celach:

  • ciągłość sesji użytkownika Serwisu po zalogowaniu, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu każdorazowo wpisywać loginu i hasła
  • personalizacja zawartości Serwisu do  indywidualnych wymogów użytkownika , szczególnie pliki te pozwalają odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowując ją do urządzenia, z którego korzysta użytkownik
  • tworzenia statystyk, obrazujących, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu.

Często przeglądarka internetowa domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te można zmienić tak, aby zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Sklep Internetowy informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na wybrane funkcjonalności dostępne w Serwisie.

Poza plikami cookies Serwis może także zbierać dane zwyczajowo gromadzone przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą zawierać m.in.: adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz Serwisu.

Dane osobowe:

Serwis pobiera następujące dane osobowe w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w Serwisie:

  • imię i nazwisko
  • adres korespondencyjny
  • adres poczty elektronicznej
  • numer telefonu kontaktowego

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Serwisu.

W każdej chwili użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich modyfikowania i uzupełniania. Aby tego dokonać, prosimy o skorzystanie z opcji przypisanych do swojego konta w Serwisie.

Jeżeli została wyrażona zgoda (zapis do newslettera), podany przez użytkownika adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Serwisu. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie.

W celu realizacji umowy Serwis może udostępniać otrzymane dane podmiotom, z pomocą których Serwis realizuje zobowiązania jak np. firmy przewozowe, operatorzy systemów płatności lub firmy obsługujące reklamacje. W takich przypadkach Serwis przekazuje jedynie minimum wymaganych danych

Dodatkowo, otrzymane od użytkownika informacje mogą zostać udostępnione odpowiednim organom władzy, jeżeli zajdą okoliczności, w których wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Zabezpieczenia techniczne i obowiązki użytkownika:

Serwis dokłada wszelkich możliwych starań, aby ochronić dane użytkowników przed nieuprawnionymi działaniami osób trzecich.

Również użytkownik Serwisu powinien podczas użytkowania Serwisu przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Nie należy udostępniać loginu i hasła do kona osobom trzecim. Serwis nie będzie ich wymagał z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w sklepie. W celu uniemożliwienia korzystania z konta użytkownika osobom nieuprawnionym bezwzględnie należy się wylogować po zakończeniu korzystania z Serwisu .

Prawa użytkownika

W ramach Serwisu użytkownik ma możliwość podglądu i edycji swoich danych, w każdym momencie, po zalogowaniu się z użyciem loginu i hasła. W przypadku utraty hasła lub wystąpienia problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem e-mail wskazanym poniżej.

Użytkownikowi przysługuje prawo do informacji o treści przechowywanych na swój temat danych, jak również prawo do żądania i dokonywania zmian, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do korygowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia swoich danych. Użytkownik posiada również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem e-mail wskazanym poniżej.

Inne strony internetowe

W ramach Serwisu mogą pojawiać się odnośniki do innych stron internetowych. Strony te działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób przez Serwis nadzorowane. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa kierowane do: biuro@traktorem.pl

agriport.pl - Kukurydza Pioneer cennik na rok 2020